Jenis-Jenis Neraka Dan Penghuninya.

Neraka ialah tempat yang diyakini oleh penganut agama Islam sebagai tempat kesengsaraan abadi setelah mati.Neraka adalah sebagai balasan atas perbuatan manusia yang dinilai menyimpang dari aturan agama.Neraka sering disebutkan dalam kitab suci Al-Quran dan jumlahnya sangat banyak sekali.Neraka tempat penyiksaan banyak disebut orang dengan nama Jahannam.Jahannam itu memiliki 7 pintu,setiap pintu(tingkat) telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari para makhluk-Nya.Pintu (tingkat) neraka yang disebutkan didalam Al Quran adalah:

Hawiyah
Neraka bagi orang-orang yang ringan timbangan amalnya,iaitu mereka yang selama hidup di dunia mengerjakan kebaikan bercampur dengan keburukan.Lelaki dan perempuan yang kelakuannya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam,seperti para wanita muslim yang tidak memakai hijab.Bagi para lelaki muslim yang sering memakai sutera dan emas,mencari rezeki dengan cara tidak halal,memakan riba dan sebagainya.

Jahiim
Tempat penyiksaan orang-orang musyrik atau orang yang menyekutukan Allah.Mereka akan disiksa oleh para sembahan mereka.Dalam ajaran Islam,syirik adalah sebagai salah satu dosa paling besar.Syirik bererti menganggap bahawa ada makhluk yang lebih hebat dan berkuasa sehebat Allah dan menganggap bahawa ada Tuhan selain Allah.

Saqar
Neraka untuk orang munafik,iaitu orang yang mendustakan perintah Allah dan Rasul.Mereka mengetahui bahawa Allah sudah menentukan hukum Islam melalui lisan Muhammad,tetapi mereka meremehkan syariat Islam.

Lazhaa
Neraka yang disediakan untuk orang yang suka mengumpulkan harta,serakah dan menghina orang miskin.Bagi mereka yang tidak mahu bersedekah,membayar zakat atau bermuka masam apabila ada orang miskin datang meminta bantuan.

Huthamah
Neraka bagi orang yang gemar mengumpulkan harta berupa emas atau perak.Mereka yang tidak mahu mengeluarkan zakat harta dan menghina orang miskin.Di neraka ini harta yang mereka kumpulkan akan dibawa dan dibakar untuk diminumkan sebagai siksaan kepada manusia pengumpul harta.

Sa’iir
Neraka yang diisi oleh orang-orang kafir dan orang yang memakan harta anak yatim.

Wail
Neraka yang disediakan untuk para pengusaha atau pedagang yang licik,dengan cara mengurangi berat timbangan,menipu barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.Barang dagangan mereka akan dibakar dan dimasukkan ke dalam perut mereka sebagai azab dosa-dosa mereka.

1 thought on “Jenis-Jenis Neraka Dan Penghuninya.

  1. HAMBA ALLAH says:

    ERMMM, CONTOHNYA, KALAU ADA ORANG TELAH MENDERHAKA KEPADA IBU BAPA DAN SENTIASA MELAKUKAN DOSA KEPADA ALLAH, AGAKNYA ORANG ITU DIMASUKKAN PINTU YANG MANA SATU?

Leave a Reply

Your email address will not be published.